ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 2

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) ανακοινώθηκαν τέσσερις(4) πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες από την Παμμακεδονική Συνομοσπονδία (Ελλάδος)

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ σε επίπεδο νομικής παρέμβασης

Με τη Σύμβαση της UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με τον Ν.3521/2006 ορίζονται τα βασικά πεδία, στα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθεί η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.

Τα πεδία αυτά είναι:

α) οι προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας ως φορέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (παραμύθια, μύθοι και διηγήσεις, αφηγηματικά τραγούδια).

β) οι τέχνες του θεάματος, ή ορθότερα οι επιτελεστικές τέχνες (χορός, μουσική, λαϊκό θέατρο)

γ) οι κοινωνικές πρακτικές, οι τελετουργίες και οι εορταστικές εκδηλώσεις (λαϊκά δρώμενα, έθιμα ευετηρίας, έθιμα στον κύκλο του χρόνου, σημαντικοί σταθμοί στη ζωή του ανθρώπου)

δ) οι γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν (παραδοσιακές καλλιέργειες, εθνοβοτανική γνώση, λαϊκές αντιλήψεις για τη μετεωρολογία κ.ά.)

ε) η τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία (υφαντική, αγγειοπλαστική, ξυλοναυπηγική κ.ά.)

Η διαφύλαξη της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς αποτελεί υποχρέωση του κράτους {διεθνείς συμβάσεις προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, Σύμβαση  της  Χάγης το 1954, ο  Ν.360/1976, ο Ν.1126/1981, ο Ν.3028/2002 και προεχόντως η Σύμβαση της UNESCO και ο κυρωτικός της Ν.3521/2006} , το οποίο πρέπει να λαμβάνει τα προσήκοντα και νόμιμα μέτρα σεβασμού και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε θέματα γλώσσας, εκπαίδευσης και παιδείας, μουσικής παράδοσης, εορταστικών και χορευτικών εκδηλώσεων κλπ.

Η ελληνική πολιτεία είναι  εγγυήτρια της προστασίας όλων των πολιτιστικών αγαθών που  βρίσκονται εντός της επικράτειάς της, σε ένα χώρο που μόνο η ίδια μπορεί να ελέγξει  κυριαρχικά και να επιβάλει τη βούληση για προστασία τους, στο μέτρο που  αποτελούν το πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου αυτού.

Η προστασία της ΑΠΚ κάθε χώρας είναι αναγκαία για την ενίσχυση της ανθρώπινης δημιουργικότητας και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας και ιστορίας των τοπικών κοινοτήτων.. Η ένταξη κάποιου στοιχείου στον κατάλογο στοιχείων ΑΠΚ είναι σημαντική καθώς εκτός από τη διαφύλαξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, επιδιώκεται κι η προβολή του τόπου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο Ελληνας νομοθέτης, παρά την αδιαμφισβήτητη καινοτομία να υπαγάγει στην έννοια της προστατευόμενης πολιτιστικής κληρονομιάς και τα άυλα πολιτιστικά αγαθά «εξάντλησε» το ζήτημα της προστασίας τους προβλέποντας απλώς τη μέριμνα του Υπουργείου  Πολιτισμού για την αποτύπωση, την καταγραφή και την τεκμηρίωση άυλων πολιτιστικών αγαθών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία. Δεν προβλέπεται, για παράδειγμα, απαγόρευση  μετατροπής, αλλοίωσης και γενικότερα προσβολής της ακεραιότητας των άυλων πολιτιστικών αγαθών ή οικειοποίησης της πατρότητάς τους ούτε επιβάλλεται η  λήψη κάποιας άδειας για τη χρήση τους. Πολύ περισσότερο μία τέτοια συμπεριφορά   δεν φαίνεται  να  αποτελεί αξιόποινη πράξη κατά το ν. 3028/2002.

Για τον λόγο αυτό υποβλήθηκε αίτηση των δικηγόρων κ. Καραϊσκου Αναστασίου και  κας  Νούκα Αριάδνης  με  αιτήματα:

α)   εάν οι προφορικές παραδόσεις, οι  εκφράσεις  λαϊκής  παράδοσης,  η μουσική, τα τραγούδια, οι χοροί, οι τέχνες των θεαμάτων, οι εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένων και της γλώσσας, οι γνώσεις  και  οι  πληροφορίες  όπως  είναι  οι  μύθοι, οι διηγήσεις, τα έθιμα, οι κοινωνικές  πρακτικές, οι δεξιότητες που  συνδέονται με την παραδοσιακή χειροτεχνία, οι τελετουργίες και  πρακτικές  που αφορούν  την  βόρεια  περιοχή  της  Ελλάδας  ήτοι  την  Μακεδονία  προστατεύονται  ποινικώς κατά  την  κείμενη  ελληνική  νομοθεσία

β)  εάν  προβλέπεται,  απαγόρευση  μετατροπής, αλλοίωσης και γενικότερα προσβολής της ακεραιότητας των άυλων  ελληνικών πολιτιστικών αγαθών ή οικειοποίησης της πατρότητάς τους και  αν επιβάλλεται η  λήψη κάποιας άδειας για τη χρήση τους,  και

γ)     εάν  η  μέριμνα  του Υπουργείου  Πολιτισμού για την αποτύπωση, την καταγραφή και την τεκμηρίωση των  άυλων πολιτιστικών αγαθών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία  στη  βόρεια περιοχή  της  Ελλάδας   και ιδίως  στην  Μακεδονία  έχει  ολοκληρωθεί,  να  μας  χορηγηθεί  συναφής  πίνακας  καταγραφής  των  εν  λόγω  αγαθών

εγγράφως το Υπουργείο Πολιτισμού απάντησε με το υπ΄αριθμόν  πρ. 340726/244418/1113/322/9-8-2010 έγγραφο μόνο στο πρώτο ερώτημα και επί λέξει αναφέρεται :

..«σχετικά με την ποινική προστασία στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς» σας κάνουμε γνωστό ότι η αίτηση σας έχει τεθεί υπόψη του τμήματος Νομοθετικού Εργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση σας ερωτήματα.

Το τμήμα Νομοθετικού Εργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση παρείχε στην ως άνω αίτηση.

Στα πλαίσια αυτά η Παμμακεδονική Συνομοσπονδία κοινοποίησε εξώδικο στην Υπουργό Πολιτισμού και την καλεσε όπως προβεί εντός 15  ημερών  να προβεί  σε έγραφη  ενημέρωσή   και   στις  νόμιμες  ενέργειες   ώστε  να  ληφθούν τα  προσήκοντα  νομοθετικά  και  διοικητικά  μέτρα προστασίας  της  άϋλης  πολιτιστικής  κληρονομιάς και κυρίως η ποινική προστασία της.        ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

Αν η Πολιτεία δια της Βουλής των Ελλήνων Νομοθετήσει, προκειμένου να καλύψει αυτή την παράλειψη της Ελληνικής Δημοκρατίας , επί σειρά 11 ετών, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ (άρθρο 7) ΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΕΔΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ της αυτής «συμφωνίας»

Η Ελληνική Πολιτεία λοιπόν, δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων της στην Βουλή των Ελλήνων, χωρίς να αναλώνεται σε (μικρό) πολιτικές σκοπιμότητες με πρωτοβουλία ενός ή περισσότερων κομμάτων μπορεί να φέρει νόμο πρόταση νόμου, και μάλιστα με την διαδικασία του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ που θα καλύπτει αυτή την σοβαρότατη, άραγε τυχαία «παράλειψη»  της Ελληνικής Πολιτείας.

Ιδού, λοιπόν  πεδίον δόξης λαμπρόν για όλους εκείνους που κόπτωνται για την ακύρωση στην συμφωνίας των Πρεσπών!

 Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ,

Η σύγκληση της Α’ Εθνικής Συνδιάσκεψης στην Παλαιά Βουλή στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου, με κεντρικό ζήτημα διάσκεψης διαβούλευσης και αποφάσεων  για τον από κοινού εθνικό συντονισμό δράσης για όλα τα εθνικά ζητήματα! 

 

Η ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ,

 Οργάνωση επιστημονικής ημερίδος στο πλαίσιο της Α’ Εθνικής Συνδιάσκεψης με θέμα :

«Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ»  

 Δευτέρα 22 Οκτωβρίου. Χώρος εκδήλωσης. Παλαιά Βουλή.  

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 11:00 . ΛΗΞΗ  20:00

Και η ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ δράσης ,

 Η διοργάνωση ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΡΥΝΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ  Συνέντευξης Τύπου  ημέρα ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ  ΒΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 12:00 προς τα Ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ για την δημοσιοποίηση, των αποφάσεων της Συνδιάσκεψης, των Ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν και υιοθετήθηκαν, καθώς και σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών σε Εθνικό επίπεδο εντός και εκτός Ελλάδος.  

 

 

Εκ του Γραφείου Τύπου , 14 Οκτωβρίου 2018